Бид усны салбарт үр дүнтэй шийдлүүдийг гаргаж өгдөг

Хялбаршуулсан өндөрлөг далан (SED)

  • Simplified Elevated Dam(SED)

    Хялбаршуулсан өндөрлөг далан (SED)

    Хялбаршуулсан өргөгдсөн далан (SED) нь гидравлик насос эсвэл дизель хөдөлгүүрийг ашиглан ус хадгалах, зайлуулах зорилгоор самбарыг дээш доош доош удирдахад ашигладаг шинэ төрлийн далан юм. Том хэмжээний нүүлгэн шилжүүлэлттэй гар даралтат шахуургын технологийн анхны шинэчлэл бөгөөд цахилгаан шаарддаггүй. SED нь цахилгаан эрчим хүчгүй, далайн эрэгт хамааралтай байдаг. Одоогийн байдлаар Мьянмар, Бангладеш, Вьетнам болон бусад улс оронд өргөнөөр сурталчилж байна.